Tiráž
Údaje podle čl. 3 odst. 1 UWG: weeConomy AG, Müligässli 1, CH-8598 Bottighofen

Vyloučení záruk (disclaimer):

Ručení za obsah

Autor nepřebírá žádnou záruku z hlediska obsahové správnosti, přesnosti, aktuálnosti, spolehlivosti a kompletnosti informací. Nároky z ručení vůči autorovi kvůli škodám materiálního nebo nemateriálního charakteru, které vznikly na základě přístupu nebo využití resp. nevyužití zveřejněných informací, na základě zneužití spojení nebo v důsledku technických poruch, jsou vyloučené. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat a mazat části stran, nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo zveřejnění dočasně nebo definitivně ukončit.

Ručení za linky

Odkazy a linky na webové stránky třetích subjektů jsou mimo naše oblasti odpovědnosti. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a využívání takových webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele nebo uživatelky.

Autorské právo

Autorská a všechna ostatní práva na obsahy, obrázky, fotografie nebo jiné soubory na webové stránce patří výlučně skupině wee Group nebo speciálně uvedeným vlastníkům práva. K reprodukci jakýchkoli prvků je třeba si dopředu vyžádat písemný souhlas vlastníků autorských práv.