Opći uvjeti
weeKorisnik
(07.2020)

Sadržaj

 1. Opseg i ugovorni partner
 2. Registracija i zaključivanje ugovora
 3. Platne transakcije, WEE
 4. Povrat novca
 5. Obveze weeKorisnika
 6. Kršenje ugovora, zloupotreba
 7. Jamstvo
 8. Odgovornost
 9. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti
 10. Trajanje i raskid ugovora, posljedice raskida
 11. Promjena uvjeta ugovora
 12. Ostali sporazumi
 13. Mjerodavno pravo i nadležnost

Opći uvjeti za weeMember

(07.2020)

weeGroup koristi elektroničku platformu (u daljnjem tekstu: weeMarktplatz) za postavljanje internetskih i stacionarnih trgovaca na malo (u daljnjem tekstu zajedno pod nazivom "weePartner") kupaca (u daljnjem tekstu: "weeMember") koji mogu istovremeno koristiti sustav weeConomy cashback. Sustav povrata novca sastoji se od naknada (u daljnjem tekstu "povrat novca") koji weeMember prima prilikom kupovine robe ili drugih usluga od partnera partnera putem tržnice putem plaće. Povrat novca može se uvelike koristiti kao sredstvo plaćanja.

1. Opseg i ugovorni partner

(1) Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sudjelovanje weeKorisnika u sustavu prodaje i povrata novca. Opći uvjeti primjenjuju se na sve račune koji su registrirani od datuma mrežne objave prikazane gore ili na već postojeće račune čiji su se vlasnici složili s njihovom valjanošću.

(2) Ugovorni partner weeKorisnika je weeConomy AG, Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Švicarska, komercijalni registarski broj (UID): CHE-114.819.805 (Trgovački registar Kantona Thurgau), Tel: + 41 71 688 6863, telefonska linija za pomoć: +49 89 24 88 916-150, email: info@wee.com (u daljnjem tekstu: „__weeConomy__“).

(3) Preduvjet za sudjelovanje u weeMarktplatz i sustavu povrata novca je registracija i prihvaćanje ovih uvjeta od strane zainteresirane osobe. Sukobni uvjeti članova uprave ne prepoznaju se.

2. Registracija i zaključivanje ugovora

(1) Sudjelovanje u sustavu tržišta i povrata novca zahtijeva registraciju članova i prihvaćanje ovih uvjeta. weeKorisnika se registrira putem web stranice www.wee.com ili na weeApp za mobilne uređaje ("weeApp") slanjem ispunjenog obrasca za registraciju. weeKorisnik mora ispuniti registracijski obrazac pažljivo i istinito.

(2) Fizičke osobe koje su napunile 18 godina i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na registraciju. Za registraciju su potrebne sljedeće informacije:

 • prezime, ime, adresa e-pošte, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i zemlja prebivališta,
 • Kopija valjane službene osobne iskaznice vlasnika (npr. Osobna iskaznica, putovnica za državljane trećih zemalja u Europskoj uniji).

(3) Nakon podnošenja registracije prvo ćete na e-mail adresu koju ste naveli primiti e-mail koji sadrži vezu za potvrdu registracije. Ugovor se zaključuje između vas i weeConomy-a samo kada kliknete na ovu vezu, pod uvjetom da ispunjavate uvjete sudjelovanja za weeServices. Možete u bilo kojem trenutku revidirati svoje unose dok podaci o registraciji ne budu poslani.

(4) weeConomy osigurat će poštivanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Pojedinosti su regulirane u deklaraciji o zaštiti podataka, što se mora uzeti u obzir pri registraciji.

(5) Nakon dovršetka registracije i prihvaćanja ovih uvjeta, weeKorisniku se dodjeljuje neprenosivi korisnički broj, a osobni račun weeKorisnika("područje wee-a") aktivira se na weeMarktplatz. Nakon postavljanja računa za plaćanje kod pružatelja usluga platnog prometa (odjeljak 3), weeKorisnik dobiva pristup svom računu za plaćanje ("weeAccount") za obradu platnih transakcija putem wee područja. weeKorisnik može koristiti aplikaciju ("weeApp") sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, koji je dostupan za IOS i Android ili pristupa svojem weeRačunu putem web stranice www.wee.com. weeKorisnik također ima pristup svom računu preko računara. Korisničko ime i zaporku određuje weeKorisnik kao dio postupka registracije. (6) weeConomy zadržava pravo da u pojedinačnim slučajevima odbije registraciju jednog člana bez objašnjenja razloga. Prijava na weeMarktplatz za weeKorisnika je besplatna.

(7) Umjesto registracije, postoji mogućnost da weeKorisnik prvo primi osobnu korisničku karticu ("weeCard"). To se dobiva s korisničkim brojem, koji će s naknadnom registracijom putem weeApp-a ili web stranice postati neprenosiv. Uz weeCard, weeKorisnik se može identificirati na weePartners kao weeMember kako bi dobili WEE. Alternativno, weeKorisnik se može identificirati s weeCardom elektronički pohranjenim na weeApp. Ako se weeKorisnik ne registrira u roku od tri mjeseca od prvog korištenja kartice, weeCard gubi svoju valjanost tri mjeseca nakon prve upotrebe. Bilo koji postojeći kredit istječe nakon zastarelog roka.

(8) Ako weeKorisnik primi razglednicu s već postojećom kreditnom karticom, on ima pravo na kredit uz karticu samo ako se registrira na tržnici u roku od tri mjeseca od primitka platne kartice. Sve dok registracija nije dovršena, kredit se knjiži na interni račun i nije dostupan za weeKorisnika. Nakon dovršene registracije, weeStanje će se pripisati na dobrobit weeKorisnika. Unaprijed učitano weeStanje nije moguće isplatiti.

(9) Ako ne postoji pravovremena potpuna registracija, bilo koji postojeće stanje na weeKartici koje izdaju weePartneri vratit će se dotičnom weePartneru. Ako je weeStanje izdao weeConomy, kredit za weeConomy smanjuje se.

3. Platne transakcije, WEE

(1) Platne transakcije za gotovinsko plaćanje obavlja ovlašteni pružatelj platnih usluga, Mangopay S.A. Luksemburg (u daljnjem tekstu: Mangopay). Ovo zahtijeva otvaranje računa za plaćanje s Mangopayom u kojem weeKorisnici moraju sudjelovati. Pojedinosti su sadržane u Mangopayovim uvjetima i odredbama koje partneri moraju prepoznati. Prilikom otvaranja računa za plaćanje, weePartnerima se pruža pomoć njemačkog UG, Berlin (u daljnjem tekstu: „posvećen“), čiji se ugovorni uvjeti također trebaju priznati.

(2) weeKorisnici mogu koristiti weeRačun sveobuhvatno za isplate svih vrsta. Uplate se mogu izvršiti samo ako na weeRačunu postoji stanje. Službena valuta je WEE. WEE je euro ili euro cent. Kamate se ne plaćaju na saldo.

(3) Suglasno s ovim uvjetima i odredbama, weeKorisnik daje suglasnost za objavljivanje podataka iz odjeljka 2 (2) tvrtke namijenjene i Mangopay u svrhu otvaranja računa za plaćanje.

PDF: FRAMEWORK AGREEMENT FOR PAYMENT SERVICES MANGOPAY

PDF: TERMS AND CONDITIONS DEDIFIED (GTC)

PDF: PRIVACY NOTICE

(4) weeConomy nema pristup računu weeMember.

4. Povrat novca

(1) Kada kupimo robu i / ili usluge od weePartnera (u daljnjem tekstu "osnovna transakcija"), weeKorisniku se pripisuje određena količina WEE-a putem weeKartice ili weeAplikacije. U slučaju in-place transakcija, novac izravno upućuje weePartner, a u slučaju mrežnih transakcija, weeConomy izdaje novac nakon što primi odgovarajući iznos povrata novca od strane weePartnera. Iznosi s tri ili više decimalnih mjesta zaokružuju se do drugog decimalnog mjesta.

(2) Preduvjet za dobivanje novca od WEE-a je zaključivanje osnovne transakcije s weePartnerom. Visinu povrata novca utvrđuje weeConomy za osnovne mrežne transakcije, a weePartner za stacionarne osnovne transakcije i objavljuje na web stranici www.wee.com.

(3) Za online kupnje kod weePartnera povrat novca se u početku pripisuje internom računu i u području myWEE označava se kao "na čekanju". Konačni kredit bit će dodijeljen kada weeConomy primi uplatu od weePartnera.

(4) weeConomy zadržava pravo da u sljedećim slučajevima uzme WEE od weeKorisnika ili ga nadoknadi s kreditnim potraživanjima iz drugih osnovnih transakcija:

 • u slučaju kršenja obveza weeKorisnika proizašlih iz ovih OUU ili
 • u slučaju zlouporabe sustava povrata novca.

5. Obaveze weeKorisnika

(1) weeKorisnika mora obavijestiti WeeConomy o promjenama osobnih podataka weeKorisnika odgovarajućim ispravkama relevantnih podataka na njihovom područuju.

(2) weeKorisnika mora zaštititi svoje korisničko područje od neovlaštenog pristupa trećih strana, redovito izrađivati sigurnosne kopije podataka protiv gubitka podataka i pažljivo pohranjivati pristupne podatke, lozinke i PIN i ne prosljeđivati ih trećim stranama. Za održavanje bilo kakvih tvrdnji u slučaju gubitka WEE-a, mora se pridržavati svih sigurnosnih uputa objavljenih u tu svrhu.

(3) weeKorisnik dužan je odmah prijaviti gubitak pristupnih podataka ili lozinki ili znakove zlouporabe svog računa.

6. Kršenje ugovora, zloupotreba

(1) weeKorisnik mora otkloniti kršenje ugovornih odredbi ili odredbi obveznog prava čim postanu poznate, ali najkasnije u roku od 14 dana od zahtjeva weeConomy-a.

(2) weeKorisnik je odgovoran za štetu koja se može dogoditi u skladu s općim uvjetima, a weeConomy nastaje zbog prekršaja ugovornih odredaba ili odredbi obveznog zakona od strane weeKorisnika ; To posebno uključuje nepravilnu upotrebu weeKartice ili weeAplikacije i njegovih pristupnih podataka.

7. Garancija

(1) weeConomy se obvezuje prema weeKorisnika da će upravljati sustavom povrata novca i weeTržištem u skladu s odredbama ovog ugovora i uz potrebnu opreznost te nastojati osigurati da njegove usluge budu dostupne u svakom trenutku i bez ikakvih problema.

(2) weeConomy ne preuzima nikakvu odgovornost za kontinuirano, neprekidno i nesmetano funkcioniranje svojih usluga, kao što su za određena vremena i brzine prijenosa, stalna dostupnost web stranice www.wee.com, treće strane ili weePartneri koji su stvorili sadržaj ili koji se od njih može pozvati i nabaviti. Roba i usluge, apsolutna zaštita vašeg tržišta od neovlaštenog pristupa, zaštita od štetnog softvera, virusa, neželjene pošte, Trojanci, krađe identiteta i drugih kaznenih djela trećih strana, kao i gubitak podataka zbog poremećaja.

(3) weeConomy zadržava pravo privremeno ograničiti svoje usluge radi moguće provedbe tehničkih mjera (posebno u pogledu poslužitelja, ograničenja kapaciteta, održavanja, sigurnosti, ažuriranja aplikacija). weeConomy će obavijestiti weeKorisnika o tome najkasnije tjedan dana prije takvog ograničenja.

(4) weeConomy ne jamči ni u jednom trenutku da su određene robe ili usluge dostupne od strane weePartnera ili da su određeni trgovci ili ostaju povezani s weeTržištem ili da će određeni broj weePartnera ostati povezan s weeTržištem koja radi. weeConomy ne jamči da će povrat novca koji su plasirali weePartneri uvijek biti isti ili da će sve robe i usluge weePartnera biti dostupne sustavu povrata novca.

8. Odgovornost

(1) weeConomy će biti odgovoran samo za štetu koja je weeMonomyu prouzročila weeConomy, pravni zastupnik ili zamjenski zastupnik weeConomy-a zbog namjere i grube nepažnje. Iz ovog ograničenja odgovornosti izuzimaju se štete od povrede života, udova ili zdravlja kao i kršenje kardinalskih obveza. Kardinalne obveze uključuju one čiji bi kršenje moglo ugroziti odgovarajuću svrhu ugovora i na čije se ispunjenje weeKorisnik stoga može legitimno osloniti.

(2) weeConomy ne preuzima nikakvu odgovornost i ne snosi odgovornost za sadržaj, ispravnost, cjelovitost ili aktualnost (uključujući dostupnost proizvoda i usluga) reklama koje su napravili weePartneri, niti za zaključivanje, ispunjenje ili izvršljivost ugovora sklopljenog putem weeTržišta sa platežnim partnerom. weeConomy također nije odgovoran za proizvode i usluge ponuđene na tržištu na pretplatnicima (niti od jamstava, garancija niti od naknade, odgovornosti za proizvode ili drugih zakonskih odredbi).

(3) Ugovori u vezi s kupoprodajnom transakcijom zaključuju se isključivo i izravno između weeKorisnika i weePartnera. WeeConomy ni na koji način ne predstavlja objavljeni sadržaj, WeePartner je isključivo odgovoran za sadržaj reklamnih tekstova, ispunjavanje zakonom propisanih obveza etiketiranja, obvezne statutarne informacije i obveze potvrde u prodaji na daljinu, obvezu pružanja podataka o zakonskom pravu na odustajanje i sadržaj njihovih uvjeta

9. Intelektualno vlasništvo, reklamni materijal i druge pogodnosti

(1) Sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava, patente, marke, nazive domena itd., Bez obzira da li su registrirani ili ne) ostaju vlasništvo tvrtke weeConomy ili njenih davatelja licenci.

(2) Logotipi, marke, tekstovi i drugi sadržaji na web stranici www.wee.com ili na weeAplikaciji, a sam weeApp zaštićeni su zaštitnim znakom i autorskim pravima. weeKorisnik smije koristiti materijale, sadržaje ili marke grupe wee - u cijelosti ili djelomično - za vlastite potrebe, posebno reproducirati, distribuirati, prodavati, licencirati, distribuirati, kopirati, objavljivati, strujati, javno izvoditi ili prezentirati, prenositi, obnavljati, mijenjati , uređivati, prevesti, prilagoditi ili na neki drugi način koristiti bez autorizacije ako je weeConomy prethodno izričito pristao na upotrebu.

(3) Sav materijal za prezentaciju, oglašavanje, obuku i film itd. (Uključujući fotografije) grupe wee zaštićen je autorskim pravima. weeKorisnik ih ne smije koristiti bez izričitog pismenog pristanka weeConomy-a, u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem obliku, posebno ne reproduciran, distribuiran, javno dostupan ili obrađen.

10. Deaktivacija

Ako aktivnost weeKorisnika nije otkrivena na našem weeRačunu više od dvanaest uzastopnih mjeseci, a na weeRačunu nema preostalog kredita (novca), weeRačunu će biti deaktiviran. WeeKorisnik prima odgovarajuće informacije najmanje mjesec dana prije isključenja.

11. Trajanje i raskid ugovora, posljedice raskida

(1) Ugovor između weeKorisnika i weeConomy-a zaključuje se na neodređeno vrijeme.

(2) Ugovor automatski prestaje u sljedećim slučajevima:

 • po prestanku ugovornog odnosa s pružateljem platnih usluga;
 • po raskidu ugovornog odnosa s predanima, osim ako usluge predanog ne zamijeni neko drugo poduzeće;
 • smrću weeKorisnika

(3) weeKorisnik može raskinuti ugovor redovnim otkazom s otkaznim rokom od 14 dana do kraja mjeseca. Obrazac teksta je dovoljan.

(4) Ako postoje važni razlozi, obje strane imaju pravo raskinuti ugovor bez prethodne najave.

(a) Postoji važan razlog za weeConomy, posebno ako:

I.) postoje znakovi da weeKorisnik koristi usluge weeConomy-a u izvan ugovorne svrhe;

II.) sud ili vlast imaju zakonsku snagu da prestanu pružati usluge weeKorisniku;

III.) Postoji razlog za pretpostaviti da je weeKorisnik prilikom zaključivanja ugovora predao netočne ili nepotpune podatke;

IV.) preveliki javni interesi to zahtijevaju;

V.) Dokumenti i pošiljke weeKorisnika koji se vraćaju s napomenom "premješteno", "pokojnik", "nije prihvaćeno", "nepoznato" ili slično, a weeKorisnik na zahtjev ne vraća netočne podatke u roku od 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva korigirati

VI.) član svoje obveze raspolaganja sukladno stavku 1. 6 (1) ovih Općih uvjeta ne poštuje rok ili nakon kršenja dužnosti, kasnije se dogodi isto ili usporedivo krivo kršenje;

VII.) ako se weeKorisnik usprotivi promjeni uvjeta ugovora;

(b) Za weeKorisnika postoji važan razlog posebno ako

I.) weeConomy učini trajno značajno kršenje ugovora i unatoč pismenom upozorenju weeKorisnika ne otkloni kršenje u razumnom roku;

II.) pokreće postupak insolventnosti nad weeConomy-om ili ako je otvaranje odbijeno zbog nedostatka sredstava, weeConomy postaje insolventna ili se kao dio foreclosure daje odgovarajuća izjava o nesolventnosti.

(5) Nakon raskida ugovora pružatelj usluga platnog prometa otkazuje weeRačun, a postojeći kreditni saldo weeKorisnika se isplaćuje na bankovni račun koji je Mangopay odredio nakon odbitka bilo koje naknade.

12. Promjena uvjeta ugovora

(1) weeConomy zadržava pravo da promijeni uvjete ugovora u bilo kojem trenutku ako to opravdavaju legitimni interesi weeConomy-a. WeeConomy će obavijestiti weeKorisnika o svim promjenama najmanje 30 dana prije njihovog stupanja na snagu i pozivajući se na relevantne odredbe.

(2) Promjene se smatraju prihvaćenim ako weeConomy (na kontaktne podatke navedene u odjeljku 1. Stavak (2) ovih Uvjeta) ne primi prigovor od weeKorisnika prije predloženog datuma stupanja na snagu. WeeConomy će obavijestiti weeKorisnika o tome u ponudi za promjenu. Uz to, weeConomy će na svojoj web stranici objaviti usporedbu odredbi na koje utječe promjena Općih uvjeta, kao i potpunu verziju novih Općih uvjeta, te ih dostaviti weeKorisnika na način naveden u točki 12. stavku 1. ovih Općih uvjeta.

(3) weeKorisnik mora prihvatiti promjene uvjeta ugovora iz tehničkih i operativnih razloga, ukoliko su oni povoljni za weeKorisnika ili dovode do zanemarivog smanjenja performansi, bez utjecaja na bitne odredbe ugovornog odnosa. Nadalje, dopuštene su izmjene koje su potrebne zbog zakonskih zahtjeva (npr. AMLA, nadzorni zakon, porezni zakon itd.) Ili sudskih naloga.

13. Drugi sporazumi

(1) weeConomy općenito komunicira s weeKorisnika putem e-pošte ili objavljivanjem podataka na trenutnoj web stranici.

(2) Supsidijarni ugovori, izmjene ili dopune ovih uvjeta, posebne odredbe ili druge ugovorne isprave zahtijevaju, u skladu s propisom iz st. 11 ovih uvjeta kao i stroži pravni propisi koji se tiču njihove pravne učinkovitosti u pisanom obliku. To se odnosi i na odricanje od zahtjeva za pismenim obrascem.

(3) weeConomy izričito zadržava pravo uključiti treće osobe kako bi ispunile svoje obveze iz ovog ugovora ili prenijele poslovne operacije u cijelosti ili djelomično na treće strane. weeConomy također može prenijeti ugovor trećim stranama bez pristanka weeKorisnika

(4) weeKorisnik može samo prenijeti pojedinačna ili sva prava i obveze iz ovog ugovora trećim stranama uz pisani pristanak weeConomy-a.

(5) Ovi su uvjeti sastavljeni na njemačkom jeziku. Njemački jezik je presudan za sva potrebna tumačenja. Svaki je prijevod samo za objašnjenje i nije pravno obvezujući.

(6) Ako jedna ili više odredaba ovih uvjeta bude neučinkovito, to ne utječe na učinkovitost preostalih odredaba. Neučinkovita odredba zamijenit će se učinkovitom koja odgovara izvornoj odredbi. To se u skladu s tim primjenjuje na regulatorne praznine.

14. Primjenjivo pravo i nadležnost

(1) Ugovorni odnos između weeConomy-a i weeKorisnika uključujući ove odredbe i uvjete, podliježe isključivo švicarskom pravu, isključujući pravila o sukobu zakona i isključujući pravo Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe.

(2) Mjesto nadležnosti temelji se na važećim zakonskim odredbama.