Print
Informatie conform artikel 3, punt 1 UWG: weeConomy AG, Müligässli 1, CH-8598 Bottighofen

Uitsluiting aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, voor schade van materiële of immateriële aard die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, uit misbruik van de verbinding of uit technische fouten, zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied en iedere verantwoordelijkheid voor dergelijke links en websites wordt verworpen. Toegang tot en gebruik van dergelijke links en websites geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de wee Group of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.