Nota prawna
Dane zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją (UWG): weeConomy AG, Müligässli 1, CH-8598 Bottighofen

Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer):

Odpowiedzialność za treść

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, dokładność, aktualność, wiarygodność oraz kompletność informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych, wynikające z dostępu, wykorzystania bądź nieużycia opublikowanych informacji, powstałe wskutek niewłaściwego połączenia bądź zakłóceń technicznych, są wykluczone. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do tymczasowego bądź stałego wstrzymania publikacji.

Odpowiedzialność za linki

Nie odpowiadamy za odnośniki i linki na stronach osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe. Dostęp oraz korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych danych na stronie internetowej należą wyłącznie do grupy wee bądź specjalnie podanych posiadaczy praw. W celu użycia jakichkolwiek elementów należy uprzednio dostarczyć pisemną zgodę podmiotu prawa autorskiego.