Izjava o varstvu osebnih podatkov
www.wee.com
Stanje: Junij 2018

1. Zakaj gre? Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Družba weeMarketplace AG, Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Švica (v nadaljevanju tudi “__weeMarketplace__“, „__mi__“, „__nam__“) ponuja svojim strankam („__stranke družbe wee__“) po opravljeni specifični registraciji preko aplikacije („__aplikacija wee__“) in/ali kartice („__wee kartica__“; weeApp in wee kartica skupaj imenovani tudi „__orodje wee cashback__“) možnost, da v povezavi z nakupom izdelkov ali storitev pri določenih partnerskih podjetjih družbe weeMarketplace („__partnerji družbe wee__“; stranke in partnerji družbe wee skupaj oz. posamezno imenovani tudi „__uporabniki__“) koristijo določene storitve gotovinskega vračila („__storitev wee cashback__“). Dodatne informacije o storitvi wee cashback najdete v naših splošnih pogojih poslovanja ali na spletni strani www.wee.com („__spletna stran__“; aplikacija wee in spletna stran skupaj v nadaljevanju imenovani tudi „__storitve__“).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo v povezavi z aplikacijo wee, wee kartico in spletno stranjo, in je namenjena tako strankam kot tudi partnerjem družbe wee (v kolikor gre pri partnerjih družbe wee za fizične osebe) oz. za kontaktne osebe partnerjev družbe wee.

Z vidika varstva podatkov smo odgovorni v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov EU („__GDPR__“) v povezavi s trgom družbe wee (weeMarketplace).

2. Katere osebne podatke obdelujem in s kakšnim namenom?

2.a Informativna uporaba spletne strani

Ob izključno informativni uporabi spletne strani, torej če nam uporabnik informacij ne posreduje aktivno preko spletne strani, za omogočanje dostopa do te spletne strani ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (razen, če na podlagi preostalih informacij te izjave o varstvu osebnih podatkov ni navedeno drugače) – z izjemo podatkov, ki jih spletni brskalnik uporabnika posreduje samodejno. To vključuje npr.:

 • IP naslov računalnika, ki pošilja zahtevo;
 • datum in uro dostopa;
 • količino vsakokratno prenesenih podatkov.

Teh podatkov načeloma ne moremo dodeliti točno določenim osebam. Omenjeno obdelavo podatkov izvršujemo samo z namenom, da lahko omogočamo uporabo spletne strani (vzpostavitev povezave).

Nadaljnje informacije v zvezi z obdelavo podatkov na tej spletni strani najdete spodaj pod točkama 3.a in 3.b.

2.b Navezovanje stika, zahteve za stik

Če uporabnik preko storitev vzpostavi stik z nami, potem uporabljamo podatke, posredovane v okviru navezovanja stika, za posredovanje odgovora na to zahtevo. Na spletni strani je npr. na voljo kontaktni obrazec, ki ga uporabniki lahko uporabljajo za elektronsko navezovanje stika. Če nam uporabnik pošlje zahtevo preko te poti, potem se podatki, ki jih uporabnik vnese v masko vnosa, posredujejo nam in shranijo pri nas. V trenutku pošiljanja ustrezne zahteve za stik preko kontaktnega obrazca se poleg tega shranita tudi datum in ura ustrezne zahteve. Omenjeni podatki se uporabljajo izključno za namene obdelave ustreznih zahtev za stik. Nadaljnje informacije v zvezi z obdelavo podatkov, ki zadeva storitve, najdete spodaj pod točko 3.

2.c Registracija kot stranka družbe wee; registracija kot partner družbe wee

Da lahko stranke družbe wee koristijo trg družbe wee oz. orodja wee, nam v okviru postopka registracije sporočijo svoje ime in elektronski naslov. Da lahko koristijo možnosti izplačila, ki ga ponuja trg družbe wee (izplačilo valute wee v posamezno valuto države), nam stranke sporočijo tudi svoj rojstni datum, naslov in podatke o bančnem računu. Te podatke uporabljamo zato, da strankam družbe wee lahko zagotavljamo funkcije orodij wee (npr. da lahko odpremo določen račun za stranko družbe wee oz. – v povezavi s podatki o bančnem računu – da v navezavi na trg družbe wee lahko opravimo ustrezna izplačila). V okviru registracije za vsako stranko družbe wee poleg tega ustvarimo še neprenosljivo številko stranke („uporabniška ID številka“) (pri uporabniški ID številki gre za številko, ki se jo uporablja za namene identifikacije, zlasti še v povezavi s koriščenjem trga družbe wee in orodij wee pri partnerjih družbe wee; glejte v zvezi s tem tudi točko 2.d). Na koncu se podatki za dostop do računa (elektronski naslov in geslo), ki jih stranka družbe wee ustvari med postopkom registracije, hranijo v naših sistemih, da stranka lahko dostopa do svojega specifičnega računa.

Da bi ustrezni kandidati kot pooblaščen partner družbe wee lahko sodelovali na trgu družbe wee, ki ga nudimo, se morajo registrirati preko strani www.b2b.wee.com. V zvezi s tem še zlasti obdelujemo sledeče podatke kandidatov za partnerje družbe wee: ime, naslov, po potrebi firma podjetja, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o bančnem računu, dokaz o samostojnem opravljanju dejavnosti (brez teh podatkov ne moramo opraviti registracije partnerja družbe wee; te podatke uporabljamo npr. zato, da lahko ustvarimo ustrezni račun partnerja družbe wee oz. za obračunske namene). Na koncu se podatki za dostop do računa (elektronski naslov in geslo), ki jih stranka družbe wee ustvari med postopkom registracije, hranijo v naših sistemih, da stranka lahko dostopa do svojega specifičnega računa.

2.d Obdelava podatkov v povezavi z uporabo orodij wee s strani partnerjev družbe wee

Če stranke družbe wee uporabljajo orodja wee pri plačilu izdelkov ali storitev na blagajni enega izmed partnerjev družbe wee, potem ustrezno orodje wee preko različnih tehničnih postopkov v blagajno ali POS terminal partnerja družbe wee prenese določene podatke. Pri teh podatkih gre za ID številko stranke družbe wee (za primerjavo glejte zgoraj točko 2.c) in ustrezni znesek za plačilo. Partner družbe wee nam za namene upravljanja in izplačila valute wee oz. za obračunske namene, ki zadevajo določenega partnerja družbe wee javi te podatke, kakor tudi kraj, ID številko blagajne in terminala, uro in ID številko transakcije ter ime partnerja družbe wee.

2.e Privolitev; e-novice

Če uporabnik privoli npr. v prejemanje e-novic ali podobnih oglasnih informacij, potem zato, da uporabniku lahko nudimo ustrezne informacije, uporabljamo podatke, ki se navezujejo na ustrezno privolitev (npr. elektronski naslov pri pošiljanju e-novic).

Stranka wee ima tudi možnost prejemati glasila iz weePartnerja, od koder je prejel svojo weeCard. weePartner, ki pošilja glasilo, kadarkoli ne bo prejel osebnih podatkov stranke psi.

Določeno privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

Ko se uporabnik na spletni strani naroči na e-novice, prejme od nas potrditveno e-sporočilo oz. avtorizacijsko e-sporočilo, v katerem ga prosimo, da klikne na povezavo v tem e-sporočilu in s tem potrdi, da resnično želi prejemati e-novice. Uporabniku šele po tem začnemo pošiljati e-novice. Uporabnik lahko kadar koli odstopi od privolitve prejemanja e-novic, in sicer tako, da klikne na za to predvideno povezavo (za odjavo) v vsaki e-novici. E-novice pošiljamo samo za promocijo naših lastnih izdelkov in storitev.

2.f Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo (oz. prenašanje) osebnih podatkov temelji na

 • točki 2.a (v kolikor gre pri obdelavi tam navedenih podatkov za osebne podatke) 6. člena, odst. 1(1) f GDPR (zakonit interes; zakonit interes izhaja iz namena, navedenega v odstavku 2.a);

 • točki 2.b 6. člena, odst. 1(1) f GDPR (zakoniti interesi; zakonit interes izhaja iz tega, da dejanje, ki ga uporabnik želi (npr. odgovor na zahteve), lahko izvedemo samo z ustrezno obdelavo podatkov. V kolikor je cilj stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo po potrebi tudi 6. člen, odst. 1(1) b GDPR (izvajanje pogodbe oz. ukrepi pred sklenitvijo pogodbe);

 • točkah 2.c in 2.d 6. člena, odst. 1(1) b GDPR (izvajanje pogodbe oz. ukrepi pred sklenitvijo pogodbe);

 • točki 2.e 6. člena, odst. 1(1) b GDPR (privolitev).

3. Ali v povezavi s storitvami uporabljate piškotke in druga orodja?

3.a Piškotki

Na spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so male besedilne datoteke, ki se shranjujejo v pomnilnik brskalnika, njihovi podatki pa služijo tehničnemu usmerjanju seje. Pri priklicu posameznih strani na spletnem mestu uporabljamo tako imenovane sejne piškotke, ki olajšujejo navigacijo. Ti piškotki načeloma zapadejo potem, ko seja poteče.

Brskalnik lahko konfigurirate tako, da se piškotki ne shranjujejo ali pa da se pojavi opomba vedno, preden se kreira nov piškotek. Vendar pa deaktivacija piškotka lahko povzroči, da ne morete (v celoti) uporabljati vseh funkcij naše spletne strani. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot je opisano pod točko 3.a (v kolikor pri obdelavi tam navedenih podatkov sploh gre za osebne podatke) je 6. člen, odst. 1(1) f GDPR (zakonit interes; zakonit interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov (zlasti iz optimizacije uporabe spletne strani in izboljšanja uporabniške izkušnje)).

3.b Uporaba ostalih orodij, ki zadevajo spletno stran

3.b.i Facebook Connect

Kot uporabnik strani Facebook lahko poenostavite registracijo na naši spletni strani tako, da se kot (potencialna) stranka družbe wee registrirate preko funkcije Facebook Connect. V tem primeru je s klikom na gumb “Poveži se preko strani Facebook” stranka družbe wee samodejno preusmerjena na Facebook platformo, kjer se prijavi z uporabniškimi podatki. Tako se strankin Facebook profil poveže z našimi podatki in s strani Facebook prejmemo dostop do hranjenih podatkov o stranki. Za namene priprave in personalizacije računa stranke družbe wee uporabljamo sledeče podatke:

 • Facebook ime
 • Facebook profilna slika in naslovnica
 • na strani Facebook hranjen elektronski naslov
 • Facebook ID št.
 • Seznam prijateljev na strani Facebook
 • Všečki (podatki “Všeč mi je”)
 • Datum rojstva
 • Spol
 • Država
 • Jezik

Registracija s funkcijo Facebook Connect je prostovoljna z namenom, da strankam družbe wee olajšamo registracijo.

3.b.ii Google Analytics

Spletna stran uporablja Google Analytics, storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. („Google“). Storitev Google Analytics uporablja t.i. „piškotke“, torej besedilne datoteke, ki se hranijo na vašem računalniku in s katerimi omogočate izvajanje analize uporabe spletne strani. Informacije o vaši uporabi spletne strani, ki se ustvarjajo preko piškotka, se praviloma prenašajo in hranijo na Googlovem strežniku v ZDA. V primeru aktivacije anonimizacije IP št. na spletni strani pa bo Google predhodno skrajšal vaš IP naslov znotraj prostora držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenih držav Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo izjemoma bodo polni IP naslovi preneseni v Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšani. Po naročilu upravljavca te spletne strani bo družba Google te informacije uporabljala zato, da bo vrednotila uporabo spletne strani, sestavljala poročila o aktivnostih na spletni strani in internetnim uporabnikom nudila nadaljnje storitve, povezane z uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, ni združen z ostalimi Googlovimi podatki.

Ta spletna stran uporablja anonimiziacijo IP št. v zgoraj navedenem smislu.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika. Vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v celotnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite tudi beleženje podatkov, ki jih ustvarjajo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vkl. z vašim IP naslovom), družbe Google kakor tudi obdelavo teh podatkov s strani družbe Google tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na sledeči povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kot alternativna možnost vtičniku za brskalnik ali pri uporabi brskalnikov na mobilnih napravah vas prosimo, da kliknete na sledečo povezavo, preko katere boste nastavili piškotek za zavrnitev sodelovanja, ki bo v prihodnje preprečeval beleženje storitve Google Analytics znotraj spletne strani (ta piškotek za zavrnitev sodelovanja deluje samo v tem brskalniku in samo za to stran; če boste zbrisali piškotke v vašem brskalniku, boste morali na to povezavo klikniti ponovno): onemogočite Google Analytics

Nadaljnje informacije o storitvi Google Analytics prejmete tu:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

in pri družbi Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, 94043 Kalifornija, ZDA.

Kolikor nam je znano, se je družba Google zavezala k upoštevanju sporazuma o zasebnostnem ščitu med EU in ZDA v sklopu zbiranja, uporabe in hranjenja osebnih podatkov iz držav članic EU, ki ga je objavilo Ministrstvo za trgovino ZDA. Družba Google se je s certificiranjem izreklo, da bo spoštovalo zadevna načela zasebnostnega ščita. Komisija EU izhaja iz predpostavke, da ZDA zagotavlja ustrezno zaščito osebnih podatkov, ki se iz EU prenašajo na organizacije v ZDA, ki so samocertificirane v sklopu zasebnostnega ščita. Dodatne informacije prejmete tu: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3.b.iii Ponovni marketing/ponovno ciljanje

Spletna stran uporablja funkcijo ponovnega marketinga „__Custom Audiences__“ družbe Facebook Inc. („Facebook“). S tem uporabnikom spletne strani med obiskom družbenega omrežja Facebook ali drugih spletnih strani, ki prav tako tudi uporabljajo ta postopek, prikazujemo oglase, povezane z interesnimi skupinami („Facebook Ads“). S tem si prizadevamo za to, da vam prikazujemo oglase, ki vas zanimajo, in ustvarjamo vam zanimivo spletno stran.

Na podlagi uporabljenega tržnega orodja vaš brskalnik samostojno vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovim strežnikom. Na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih Facebook zbira preko tega orodja, nimamo vpliva; o njih vas bomo zato obveščali skladno z našim znanjem: Z vključevanjem Facebook storitve Custom Audiences družba Facebook prejme informacijo, da ste priklicali ustrezno spletno stran našega spletišča ali da ste kliknili na naš oglas. Če ste prijavljeni na katero izmed storitev Facebook, lahko Facebook vaš obisk poveže z vašim računom. Tudi če niste registrirani oz. prijavljeni na strani Facebook, obstaja možnost, da ponudnik preuči in shrani vaš IP naslov in druge identifikacijske podatke.

Deaktivacija funkcije „Facebook Custom Audiences“ je za prijavljene uporabnike na voljo na povezavi https://www.facebook.com

Dodatne informacije o obdelavi podatkov s strani družbe Facebook prejmete na povezavi https://www.facebook.com/about/privacy

Pravno podlago za obdelavo vaših podatkov predstavlja 6. člen, odst. 1(1) f GDPR (zakonit interes; zakonit interes izhaja iz namena, navedenega pod točko 3 c.).

3.c Uporaba orodij, ki zadevajo aplikacijo wee

3.c.i Crashlytics (Fabric)

Aplikacija wee uporablja orodja „crashlytics“ ter „Answers for crashlytics“ in „Beta by crashlytics“ podjetja Fabric družbe Google Inc. („Google“; za primerjavo v zvezi z družbo Google glejte zgoraj). Orodje „crashlytics“ nam v primeru, da se sesuje aplikacija wee, pošilja obvestila o napakah in izčrpna poročila o zrušitvah, tako za Android kot za iOS. Orodje „Answers for crashlytics“ sledi dejavnostmi uporabnikov v aplikaciji. To nam omogoča, da raziščemo napako in izboljšamo stabilnost aplikacije wee za prihodnje različice. V okviru teh poročil o napakah aplikacija po potrebi pošlje družbi Google tudi informacije, zlasti o vrsti in različici mobilne naprave, uri, ko je prišlo do napake, ter uporabljeni funkciji in statusu uporabe v trenutku, ko je prišlo do napake. Od družbe Google prejmemo oceno sporočila o napaki. Uporabnik ima kadar koli možnost, da izklopi protokoliranje poročil o napaki.

Podatke prejemnik Google na našo zahtevo obdela v roki 90 dni. Družba Google ima pravico, da zbrane podatke shrani na strežnik družbe Google Inc. v ZDA. Družba Google Inc. je certificirana v sklopu sporazuma o zasebnostnem ščitu med EU in ZDA v sklopu zbiranja, uporabe in hranjenja osebnih podatkov iz držav članic EU: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI Nadaljnje informacije o orodju crashlytics prejmete tu: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kot je opisano pod točko 3.c (v kolikor gre pri obdelavi tam navedenih podatkov za osebne podatke) je 6. člen, odst. 1(1) f GDPR (zakoniti interesi; zakonit interes izhaja iz našega interesa za to, da želimo nuditi aplikacijo s čim manj motnjami in smo zato odvisni od ustreznih orodij).

3.c.ii Apple iTunes TestFlight

Preko storitve TestFlight družbe Apple naši aplikaciji omogočamo beta različice za iOS. Družba Apple aplikacijo na kratko preizkusi in nato določenim testnim uporabnik dovoli, da jo prenesejo. Ko se stranke družbe wee prijavijo na iOS Beta, se izrecno strinjajo s tem, da družbi Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, ZDA za namene odklopa v povezavi z različico iOS Beta preko storitve TestFlight družbe Apple posredujemo njihove elektronske naslove in (če so jih navedli prostovoljno) imena. Pri nameščanju in/ali uporabi storitve TestFlight se bodo morebiti zbirali drugi osebni podatki, npr.: piškotki, elektronski naslov in podatki o uporabi. Izjavo o varstvu osebnih podatkov storitve TestFlight najdete tu: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/testflight/sren/terms.html

Če želite o storitvi TestFlight izvedeti več ali jo namestiti, prosimo glejte tu: https://itunes.apple.com/us/app/testflight/id899247664?mt=8

4. Ali osebne podatke uporabnikov delite s tretjimi osebami?

Osebne podatke uporabnikov načeloma ne posredujemo tretjim osebam, razen, če je v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov navedeno drugače.

Podatke uporabnikov po potrebi (in v omejenem obsegu) posredujemo naprej z nami povezanim podjetjem znotraj skupine wee, zato, da nas ta podjetja lahko podpirajo pri obdelavi in upravljanju posameznega uporabniškega računa oz. pogodb z uporabniki. Pravno podlago za to obdelavo podatkov predstavlja 6. člen, odst. 1(1) f GDPR (zakonit interes; zakonit interes izhaja iz navedenih namenov) oz. 6. člen, odst. 1(1) b GDPR (izvajanje pogodbe oz. ukrepi pred sklenitvijo pogodbe).

Poleg tega po potrebi najemamo tudi (tehnične) ponudnike storitev, ki na našo zahtevo obdelujejo osebne podatke (npr. ponudniki IT storitev). Ti ponudniki storitev obdelujejo ustrezne osebne podatke samo v skladu z našimi navodili (obdelovalci). Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 28. člen GDPR (pogodbena obdelava) in običajno 6. člen, odst. 1(1) b GDPR (izvajanje pogodbe oz. ukrepi pred sklenitvijo pogodbe).

Osebne podatke uporabnika morebiti lahko posredujemo tretjim osebam, če smo k temu zakonsko zavezani (npr. na zahtevo sodišča ali organa kazenskega pregona). Pravno podlago za tovrstno obdelavo podatkov predstavlja 6. člen, odst. 1(1) c GDPR (pravna obveznost).

5. Koliko časa se hranijo osebni podatki uporabnikov?

V kolikor v drugih opombah te Izjave o varstvu osebnih podatkov ni navedeno nobeno drugo obdobje hrambe, osebne podatke uporabnikov, ki smo jih prejeli v povezavi s programom wee Cashback, hranimo za obdobje trajanja pogodbenega razmerja s posameznim uporabnikom, potem pa samo, v obsegu in če nas k tem zavezuje obvezujoče zakonsko hranjenje evidenc. V kolikor podatkov posameznega uporabnika ne potrebujemo več za zgoraj navedene namene, jih med posameznim zakonskim obdobjem hranjenja samo hranimo in ne obdelujemo za nobene druge namene.

6. Katere pravice imajo uporabniki?

Uporabniki imajo pravico, da od nas kadar koli zahtevajo informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih hranimo o njih. Če za to obstajajo zakonske zahteve, imajo uporabniki nasproti nam poleg tega tudi pravico do popravkov, izbrisa oz. omejitve obdelave ustreznih osebnih podatkov, pravico do ugovora naši obdelavi njihovih osebnih podatkov ter pravico, da od nas prejmejo zadevne osebne podatke, ki so nam jih dali na razpolago, v strukturirani, splošni in strojno berljivi obliki (uporabniki lahko te podatke posredujejo drugim mesto ali naročijo drugim, da jih posredujejo drugim mestom).

Če so uporabniki dali privolitev za uporabo osebnih podatkov, jo lahko kadar koli prekličejo z učinkom za prihodnost.

Če so uporabniki mnenja, da naša uporaba osebnih podatkov, ki jih zadevajo, krši njihove pravice do varstva podatkov, se lahko pritožijo pri pristojni nadzorni oblasti za varstvo podatkov.

Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu z 21. členom GDPR

6.a Individualna pravica do ugovora

Imate pravico, da zaradi razlogov, nastalih na podlagi vaše specifične situacije, vložite ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov. Predpogoj za to je, da se obdelava podatkov ne izvaja v javnem interesu ali na podlagi uravnoteženja interesov. To velja tudi za profiliranje. V primeru ugovora vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če lahko za obdelavo teh podatkov navedemo obvezujoče razloge, ki so upravičeni do varstva in ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami. Ali pa vaši osebni podatki služijo uveljavljanju, izvrševanju ali zagovoru pravnih zahtevkov.

6.b Ugovor proti obdelavi vaših podatkov za neposredno reklamno oglaševanje

Če vaše osebne podatke uporabljamo za naše neposredno reklamno oglaševanje, imate pravico, da zoper to kadar koli vložite ugovor; to velja tudi za profiliranje, če stoji v povezavi z neposrednim reklamnim oglaševanjem. V primeru ugovora vaše osebne podatke za te namene ne bomo več obdelovali. Ugovor lahko vložite v prosti obliki in ga po možnosti preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov naslovite na nadzornika za varstvo podatkov.

7. Kako lahko stopim v stik z vami? Na koga se lahko obrnem?

Uporabniki lahko navežejo stik z nami preko naslova, navedenega pod 1. točko, preko elektronske pošte info@wee.com, telefona 0041 71 688 6863, kakor tudi preko kontaktnega obrazca na domači strani www.wee.com.

Uporabniki se za vsa vprašanja v zvezi z varstvom podatkov (vkl. z uveljavljanjem pravic iz 6. točke) lahko obrnejo tudi neposredno na našega nadzornika za varstvo podatkov. Kontaktni podatki našega nadzornika za varstvo podatkov so: Udo Wenzel. dipl. inf., weedatenschutz@agentia.de, tel.: 0049 30 21964398.

8. Katere ukrepe sprejemamo, da zavarujemo osebne podatke uporabnikov (pred dostopom tretjih oseb)?

Vzdržujemo sodobne tehnične ukrepe za zagotavljanje varstva podatkov, zlasti za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nevarnostmi pri prenosu podatkov ter pred seznanitvijo tretjih oseb s temi podatki. Ukrepe ustrezno prilagajamo najsodobnejši tehnologiji.