Impressum a právne údaje
Údaje podľa Čl. 3 ods. 1 UWG: weeConomy AG, Müligässli 1, CH-8598 Bottighofen

Výluka z ručenia (Disclaimer):

Ručenie za obsahy

Autor nepreberá vôbec žiadnu záruku z hľadiska obsahovej správnosti, presnosti, aktuálnosti, spoľahlivosti a kompletnosti informácií. Nároky z ručenia voči autorovi kvôli škodám materiálneho alebo nemateriálneho charakteru, ktoré vznikli na základe prístupu alebo využitia resp. nevyužitia zverejnených informácií, na základe zneužitia spojenia alebo v dôsledku technických porúch, sú vylúčené. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, doplňovať, vymazať časti strán alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo zverejnenie dočasne alebo definitívne ukončiť.

Ručenie za linky

Odkazy a linky na webové stránky tretích subjektov sú mimo našej oblasti zodpovednosti. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za takéto webové stránky. Prístup a využitie takýchto webových stránok sú na vlastné nebezpečenstvo užívateľa alebo užívateľky.

Autorské právo

Autorské a všetky ostatné práva na obsahy, obrázky, fotografie alebo iné súbory na webovej stránke patria výlučne skupine wee Group alebo špeciálne uvedeným vlastníkom práva. Pre reprodukciu akýchkoľvek prvkov si treba vopred vyžiadať písomný súhlas od vlastníkov autorských práv.