## Výhradné podmienky účasti na uvítacom bonuse

Pre akciu využitia bonusu platia nasledovné podmienky pre účastníkov akcie:

1.

Prvých 10.000 zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú v rámci našej bonusovej akcie na wee.com, dostane privítací bonus vo výške 1 €. Táto akcia platí len pre novo zaregistrovaných zákazníkov. Akcie sa môžu zúčastniť osoby od 18 rokov.

2.

Bonusová akcia končí so zaregistrovaním nového 10.000-ho zákazníka.

3.

Úvodný kredit vo výške 1 € je po uskutočnenej registrácii viditeľný vo virtuálnom wee účte najneskôr 24 hodín a môže byť využitý pravdepodobne od júla 2020 u weePartnerov v regiónoch weeLove.

4.

Bonus vo výške 1 € nemožno ihneď vyplatiť v hotovosti

5.

Túto bonusovú akciu nemožno kumulovať s inými akciami.

6.

Právna forma pre uplatňovanie akcie je vylúčená.

7.

Účastníci akcie uznávajú vyššie uvedené podmienky. V ostatnom odkazujeme na aktuálne Všeobecné obchodné podmienky wee: Všeobecné obchodné podmienky.